Migrene

Migrene er en kronisk form for hodepine som er særlig smertefull. Den forekommer blant ca 10% av befolkningen, og oppstår ofte i forbindelse med eller etter pubertet.

Man deler migrenen inn i to underkategorier:

Migrene med aura

Aura er et forstadium til hodepine, og varer i ca. 20 minutter. Det er forstyrrende signaler fra hjernebarken som fører til aura, og rammede opplever ofte synsforstyrrelser som sikksakk-mønster og lysglimt i synsfeltet. Noen kan også oppleve tale -og lukt -forstyrrelser. Etter aura-anfallet kommer hodepinen som er den samme som for personer med migrene uten aura.

Migrene uten aura

Dette er den vanligst typen som omtrent 80% av migrenerammede har. Symptomene begynner med en gang uten noe forstadium.

Migrenesymptomer

Typiske symptomer er kvalme og brekninger, smerte på halve siden av hodet, overfølsomhet for lys eller lyd, pulserende og bankende smerte.

Smerten er moderat til sterk og kan vare helt opp til 72 timer om den ikke behandles. Den kan også bli verre ved bevegelse og fysisk aktivitet.

Årsaker

Man tror at migrene sk4570404724_8a523e2c8c_byldes en blanding av arv og miljø. Cirka to tredeler av de som plages med migrene har arvet lidelsen. Hormonnivået tror man også spiller inn, siden migrene er litt mer vanlig forekommende hos gutter enn jenter innen puberteten. Samtidig er det to til tre ganger så mange kvinner som menn som opplever migrene. Graviditet minsker risikoen for migrene.

Den eksakte underliggende årsaken til migrene er ikke kjent, men man tror at nerver og blodårer i hjernen er involvert.

Behandling og forebygging

Dersom det er spesifikke situasjoner (triggere) som utløser migreneanfallene, er det selvsagt viktig å unngå disse så mye som mulig. Matvarer, tilsetningsstoffer og legemidler kan alle være triggere.

Å unngå sult, sørge for å sove tilstrekkelig og å stresse ned er også viktig for å unngå migrene.

Ved anfall kan man ligge ned i et stille og mørkt rom med kalde omslag på pannen. Vanlige smertestillende medisiner og spesielle migrenemedisiner hjelper også.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *